معافیت مشمولان غایب و غیرغایب 

قاب خبر: معاون فرماندهی انتظامی لرستان گفت: مشمولان غایب و غیر غایب دارای سه فرزند و بیشتر از خدمت سربازی معاف می شوند.

به گزارش قاب خبر: سرهنگ مهدی صادقی بیان کرد: به استناد ابلاغیه صادره از ستاد کل نیرو های مسلح، دستورالعمل اجرایی معافیت خدمت وظیفه عمومی و کسر خدمت مشمولان و کارکنان وظبفه غایب و غیر غایب در حال خدمت که دارای سه فرزند و یا بیشتر بوده به شرح ذیل ابلاغ شده است.

۱-مشمولان غایب و غیر غایبی که دارای چهار فرزند و بالاتر باشند در شمول مقررات بوده و سن تقویمی آنان اثری در بهره مندی معافیت ندارد.

۲-مشمولانی که دارای سه فرزند و سن آنان حداقل ۴۰ سال باشداز انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

۳-مشمولان دارای شرایط معافیت عنایت رهبری (مدظله العالی) می بایست جهت ثبت درخواست، مدارک و مستندات لازم را به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) محل سکونت ارائه دهند.

۴-کارکنان وظیفه فراری در صورت داشتن شرایط معافیت پس از معرفی خود به یگان خدمتی و مختومه شدن پرونده قضائی فرار آنان در مراجع قضائی می توانند از ادامه خدمت معاف شوند.

با توجه به محدودیت زمانی کلیه واجدین شرایط می بایست در اسرع وقت به دفاتر پلیس +۱۰محل سکونت خود مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

طی بررسی بعمل آمده توسط کارشناسان معاونت وظیفه عمومی استان لرستان تعدادی از متقاضیان معافیت رهبری که نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده اند دارای نقص پرونده ای بوده و جهت رفع نقص به معاونت وظیفه عمومی محل سکونت خود مراجعه کنند.