مشخص شدن عرصه و حریم یک محوطه و پل تاریخی در خرم آباد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان گفت: عرصه و حریم یک محوطه و پل تاریخی در خرم آباد مشخص شده است.

به گزارش قاب خبر: سید امین قاسمی افزود: در راستای حفاظت از آثار فرهنگی‌تاریخی محدوده عرصه و حریم دو اثر تاریخی از استان لرستان در جلسه شورای حریم اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به تصویب اعضا رسید.

وی تصریح کرد: این دو اثر شامل یک محوطه و یک پل تاریخی در شهرستان خرم‌آباد هستند که پس از تصویب در شورای حریم استان به منظور طی روال قانونی به وزارتخانه ارسال می‌شوند.