مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی برگزار شد

مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج یک دوره مسابقات تیراندازی توسط بسیج رسانه لرستان به اهداف پروازی به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی به همراه همدلی خبرنگاران در دهکده مقاومت حمزه سیدالشهدا برگزار شد.