مزایای پرداخت از طریق درگاه های اختصاصی مخابرات ایران برای مشتریان

با توجه به گسترش روزافزون انواع درگاه های اختصاصی شرکت مخابرات ایران در بخش های متنوع برای پرداخت قبوض و صورتحساب های مشتریان، پرداخت از درگاه های مختص شرکت مخابرات ایران برای مشتریان، مزایای مختلفی در پی دارد.

به گزارش قاب خبر، مزایای کانال های اختصاصی پرداخت غیرحضوری مخابرات ایران شامل پرتال شرکت مخابرات ایران، اپلیکیشن Mytci ، کانالهای پرداخت سامانه ۲۰۰۰ و کد دستوری #۲۰۲۰*، شامل مواردی مانند اعلام و دریافت قبض دوره ، قبض به روز به تفکیک و به درخواست مشتری و وصل آنی در صورت قطع خطوط است، در حالی که پرداخت از طریق سایر کانال ها ریسک تاخیر در وصل را به همراه دارد.

همچنین، هدایت مشتریان به پرداخت قبض به روز در صورت قطع به منظور جلوگیری از سردرگمی مشتریان و پرداخت صورتحساب شماره تلفن های دیگر در سایر استانها از دیگر مزایای پرداخت از طریق درگاه های اختصاصی شرکت مخابرات ایران است.

بر اساس این گزارش، امکان پرداخت قبوض مختلف مربوط به مخابرات بدون شناسه قبض و پرداخت و همچنین اطمینان از صحت مبلغ صورتحساب، از موارد مهم و مزایای پرداخت از طریق درگاه های اختصاصی مخابرات ایران برای مشتریان شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور است.