مزایای نصب کنتورهای هوشمند برروی چاه‌های آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: نصب صحیح کنتورهای هوشمند برروی چاه‌های آب به منظور حفظ منابع آب زیرزمینی صورت می گیرد.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: برنامه‌ریزی در حوزه کلان آب، همواره نیاز به وجود آمار و اطلاعات بیلان منابع آب دارد که علاوه بر هدف نخست و با توجه به شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، ضرورت اندازه‌گیری حجم واقعی آب برداشتی و کنترل آن طبق حقابه‌های مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری اهمیت به‌سزایی دارد و این مهم به وسیله کنتور هوشمند حجمی میسر خواهد شد .

 

وی ادامه داد: یکی از اهداف حوزه حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای، تشکیل گروه‎‌های نظارت بر منابع آب است که در خصوص حفر چاه‌های غیرمجاز، اضافه برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی و دیگر تخلفات منابع آبی مردم را آگاه ساخته تا با همکاری و مشارکت خود آنان از تخلفات جلوگیری شود.