محکومیت واحد تولیدی صنایع غذایی متخلف به جزای نقدی

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: یک واحد تولیدی متخلف، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: بر اساس رای صادره توسط دادگاه کیفری در آذر ماه سال جاری، یک واحد تولیدی که اقدام به تولید و عرضه فرآورده مشمول استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه استاندارد نموده بود، به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گفتنی است به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید کالاها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن جرم محسوب می گردد و مرتکبان به مجازات های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می شوند.