محاسبه کلیه قبوض برق پرداختی بر اساس موازین قانونی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: کلیه قبوض برق پرداختی بر اساس موازین قانونی محاسبه می شوند.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: کلیه قبوض برق که به صورت پیامکی ارسال می گردد کلا بر اساس موازین قانونی محاسبه و کلیه قبوض برق پرداختی صرف هزینه های توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی در سطح صنعت برق در راستای خدمت صادقانه می گردد.

خودنیا اظهار کرد: شرکت های توزیع برق داری ۵ تعرفه جهت محاسبه برق مصرفی شامل خانگی، عمومی، صنعتی، کشاورزی و تجاری است.

وی ادامه داد: در بخش خانگی ، متوسط انرژی مصرفی ماهانه در پله های گوناگون دارای قیمتهای مختلف بوده به طوری که هرچه مصرف پایین تر باشد بهای برق مصرفی نیز کمتر است، در این تعرفه الگوی مصرف به سه دسته کم مصرف، مصرف متعارف و پرمصرف تقسیم می شود بطوریکه مصرف کنندگان انرژی برق در ماههای غیر گرم در صورتی که کمتر از ۸۰ کیلووات ساعت و در ماههای گرم کمتر از ۱۰۰ کیلووات ساعت مصرف نمایند هزینه برق مصرفی آنها صفر می باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان عنوان کرد: اگر دارای مصرف متعارف ۲۰۰ کیلووات ساعت و کمتر در فصل های غیر گرم و ۳۰۰ کیلووات ساعت و کمتر در فصل گرم باشند هزینه برق مصرفی آنها یارانه ای است.

وی بیان کرد: در صورتی که مشترکین در فصل تابستان دو برابر الگوی مصرف متعارف از انرژی برق استفاده نمایند، تامین برق مازاد آنها طبق خرید برق انرژی های تجدید پذیر می باشد.

خودنیا تصریح کرد: در حال حاضر دربخش خانگی حدود ۶۰ درصد مشترکین زیر ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه مصرف دارند و جز مشترکین مصرف متعارف هستند و حدود ۲۵ درصد آنها شامل برق امید با هزینه برق مصرفی صفر می باشند.

وی ادامه داد: متوسط نرخ فروش خانگی در حال حاضر ۱۲۰ تومان است در حالیکه متوسط قیمت تمام شده برق بدون سوخت ۲۱۵ تومان می باشد و این نشان دهنده این است که برق با قیمت یارانه ای و بسیار کمتر از قیمت تمام شده به دست مشترکین می رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت: با مراجعه به فیش برق از طریق« اپلیکیشن برق من»علاوه بر نحوه محاسبه انرژی در پله های مختلف، بهای آبونمان بهای دوره برق ، مالیات برارزش افزوده، عوارض برق و بیمه درج شده که همگی قانونی بوده و هیچگونه آیتم اضافه ای وجود ندارد .