مجازات سنگین در انتظار متخلفین قطع اشجار جنگلی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: برای متخلفین قطع اشجار جنگلی مجازات سنگینی لحاظ شده و در این رابطه با احدی مماشات نخواهیم کرد.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی اهداف افراد متخلف را توسعه اراضی شخصی، طمع ورزی، زیاده خواهی و رسیدن به درآمد از راه نامشروع دانست و افزود: افرادی که درخت قطع می کنند به خیال خود شناسایی نخواهند شد اما غافل از آنکه دوربین های اطلاعاتی در نقاط حساس و دیده بان های منابع طبیعی افراد متخلف را شناسایی و به اطلاع یگان حفاظت خواهند رساند.

وی ضمن تقدیر از همراهی و کمک بی شائبه دستگاه قضا و نیروی انتظامی با منابع طبیعی، تصریح کرد: برای متخلفین قطع اشجار، نه تنها جریمه سنگین، بلکه حبس، درخواست تبعید و کاشت ۱۰۰ برابری درخت با ده سال نگهداری و مراقبت در نظر گرفته شده؛ کما اینکه مشابه این حکم در شهرستان های استان در حال اجرایی شدن است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در پایان از همه مردم استان خواست که با طبیعت مهربان بوده و محافظین خوبی برای این میراث ارزشمند باشند و هرگونه تخلف از قبیل قطع درخت، تهیه زغال، تصرف عدوانی و… را با شماره تلفن های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در میان بگذارند.