لزوم پوشش کنتور آب در مقابل یخ‌زدگی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: با توجه به فرا رسیدن فصول سرد سال انتظار می‌رود مشترکین دقت بیشتری را جهت نگه‌داری و عایق تاسیسات شرکت که در فضای باز قرار دارند؛ داشته باشند.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: حمیدرضا کرم وند افزود: عمده یخ‌زدگی کنتور به دلیل قرارگیری در عمق نامناسب، عدم پوشش و عایق مناسب حوضچه و انتقال یخ‌زدگی از تاسیسات به داخل کنتور است و متاسفانه باعث ایجاد خسارت به آن می‌شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت کنتور گفت: با توجه به آیین‌نامه داخلی و اجرایی شرکت، حفاظت از انشعاب برعهده مشترک خواهد بود و باید از کنتور خود در مقابل خسارات احتمالی نگه‌داری کند بنابراین چنانچه کنتور در اثر یخ‌زدگی و سرما آسیب ببیند هزینه تعویض را باید خود مشترک بپردازد.

کرم وند با اشاره به خراب شدن ۳ هزار و ۵۰۰ کنتور به دلیل یخ‌زدگی در سال گذشته، افزود: از مشترکان درخواست می‌شود در حفظ و نگه‌داری تاسیسات انشعاب خود کوشا باشند و هر چه سریع‌تر با عایق کردن آن‌ها مانع حوادث احتمالی شوند. می توان با پشم شیشه، گونی کنفی، پوشال و لباسهای کهنه، کنتور و لوله های سطحی آب را عایق بندی نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: در صورت یخ‌زدگی کنتور باید تا مساعد شدن شرایط هوایی صبر کرد و از ریختن آب جوش روی آن یا روشن کردن آتش جدا خودداری شود چراکه موجب آسیب به کنتور شده و ممنوع است.

کرم وند در بخش دیگری از صحبت هایش به آغاز پروژه پایش کنتورهای آب مشترکین اشاره کرد و گفت: با پیگیری های به عمل آمده در دفتر بهره برداری شبکه توزیع و آب بدون درآمد معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب استان لرستان و همکاری معاونت مشترکین این شرکت ، پروژه پایش و تست خوشه ای کنتورهای آب مشترکین در امورات تابعه آغاز شد.

وی ادامه داد: در این پروژه که مطابق دستورالعمل های مصوب IWA اجرا می شود عملیات تست خوشه ای کنتورهای مشترکین با ساز و کار مشخص جهت تست کارکرد ۶۵۰۰ کنتور در سطح امورات تابعه شروع شد.

کرم وند بیان کرد: نتایج داده های به دست آمده از این مطالعات پس از تجزیه و تحلیل های لازم با هدف کاهش آب به حساب نیامده ناشی از هدر رفت ظاهری خواهد بود.