لزوم مدیریت تولید فرآورده‌های غذایی سلامت محور

محسن اسدبیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: روزجهانی غذا بهانه است که هم به صنایع غذایی و هم به سلامت مردم بعنوان هدف اصلی دولت با تولید فرآورده های غذایی سلامت محور در جهت تغذیه سالم جامعه توجه ویژه نمائیم و آن را از مزرعه تا خانه وتا سفره مردم مدیریت کنیم.

به گزارش قاب خبر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اهمیت روز جهانی غذا از نظر سازمان ملل خوار و بار و کشاورزی گفت : هدف این است که استانداردهای غذایی را رعایت و مواد مضر از جمله ؛ کم کردن چربی ها ، نمک ، قند و مواد افزودنی غیر مجاز در تولیدات غذا کمتر و حذف شود و با افزودن املاح و مواد ویتامینه مورد نیاز مجاز به مواد غذایی تولیدی اضافه گردد تا سلامت جامعه و مردم دچار مشکل نشده و مردم کمتر بیمار گردند.

محمدرضا نیکبخت ادامه داد: امروز باید به تغذیه فقرا و کودکان توجه ویژه شود و با اصلاح نظام غذایی و با کمک به فقرا و نیازمندان به دنبال افقی روشن در صنایع غذایی و سلامت مردم باشیم ، زیرا غذا ، اصل و اساس سلامت جامعه است و با این نگرش خواهیم توانست از بیماریها تا حدودی جلوگیری نماییم .

مقیمی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی در این مراسم با اشاره به نشانگر سلامت مواد غذایی و حساسیت سلامت این مواد گفت : رسالت این مدیریت کنترل و نظارت بر مواد غذایی می باشد که در سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۱۰۰ فقره بازرسی و در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۵۰۰ فقره بازرسی از صنایع تولیدی مواد غذایی صورت پذیرفته که این مهم حاصل تلاش همکارانم در معاونت غذا و دارو می باشد.

ابراهیم فلاحی متخصص تغذیه و عضو هیات علمی دانشگاه در مورد ایمنی و بهداشت موادغذایی ، رژیم غذایی مناسب و سالم خانواده مطالبی عنوان کرد.

در پایان با اهدا لوح تقدیر و تندیس از صنایع تولیدی غذایی و مسئولین فنی برتر قدردانی شد.