لزوم سرمایه‌گذاری هلدینگ های وابسته به وزارت دفاع در حوزه گیاهان دارویی در الیگودرز

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از درخواست های ما از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سرمایه‌گذاری هلدینگ های وابسته به آن وزارتخانه در حوزه کشت و فرآوری گیاهان دارویی در الیگودرز است.

‍به گزارش قاب خبر: محمد خدابخشی در دیدار با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ظرفیت گیاهان دارویی در الیگودرز گفت: یکی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های شهرستان الیگودرز کشت و فرآوری گیاهان دارویی است، انتظار و درخواست ما سرمایه‌گذاری هلدینگ های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه گیاهان دارویی است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از آنجایی که توسعه کشت و فرآوری گیاهان دارویی نقش مهمی در اشتغال زایی و رونق اقتصادی شهرستان الیگودرز دارد، بنابراین انتطار می‌رود با سرمایه‌گذاری هلدینگ های وابسته وزارت دفاع بستر این امر فراهم شود.

خدابخشی گفت: یکی دیگر از مطالبات ما شناسایی رزمندگانی است که در شرایط نامطلوب معیشتی قرار دارند.

وی گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از رزمندگان شهرستان به لحاظ معیشتی با مشکل مواجه هستند، انتظار داریم این افراد شناسایی و اقدامات حمایتی در مورد آنها لحاظ شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در این دیدار همچنین ارتقاء جایگاه سازمانی ناجا در شهرستان الیگودرز را به عنوان یکی از درخواست‌های خود مطرح کرد و افزود: هر چند به این نکته واقفیم که ارتقاء جایگاه سازمانی ناجا جزو وظایف ذاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیست، اما انتظار می‌رود وزیر محترم رایزنی‌هایی را با ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در این مورد داشته باشد.

گفتنی است؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قول مساعد داد از ستاد کل و نیروی انتظامی ارتقاء جایگاه سازمان ناجا را پیگیری کند.