لزوم تقویت امکانات در محلات حاشیه‌نشین

تقویت امکانات و توسعه تجهیزات در محله های حاشیه نشین برای کاهش ناهنجاری های اجتماعی ضروری است.

لزوم تقویت امکانات در محلات حاشیه‌نشین متأسفانه شهر خرم‌آباد که مرکز استان لرستان است دارای ۱۵ محله حاشیه‌نشین است که هشت دفتر تسهیل‌گری و توسعه محلی نیز در محله‌های حاشیه‌نشین شهر خرم‌آباد فعالیت می‌کنند.

تلاش این دفاتر آن است که فرهنگ اجتماعی، سیاسی و مدنی از نوع «مطالبه‌گری» و مطالبه‌خواهی در سطح عموم تقویت شود و توسعه یابد. مردم محلات، مطالبات مرتبط با مشکلات محله را بیان، منعکس و پیگیری کنند و دفاتر نیز در این مسیر، فعالیت می‌کنند.

همچنین ضرورت دارد کارکرد شوراهای محله هم در جهت تقویت شاخص‌های مطالبه‌گری، ارتقا یابد تا بشود و بتوان از حجم مشکلات و مسائل محله‌های حاشیه‌نشین با محوریت مشارکت مردم ساکن محل، کاست.

پس، کارآفرینی، اشتغالزایی پایدار و کاهش نرخ بیکاری در محله‌های حاشیه‌نشین، می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند و خود به خود، سطح و حجم سایر ناهنجاری‌های اجتماعی را هم کاهش بدهد.

به هر روی در این مسیر یعنی تقویت فرهنگ مطالبه‌گری و تلاش برای کاهش مشکلات محله‌های حاشیه‌نشین که تراکم جمعیتی بالا هم دارند می‌بایست فرمانداران، شهرداران، شورای شهرها، به دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی کمک کنند و البته مکانیزم «شورای محله» را هم تقویت کرد و ارتقاء داد تا مشارکت‌گرایی اجتماعی، گروهی، مدنی، سیاسی شهروندان ساکن محله‌های حاشیه‌نشین هم افزایش یابد.