لزوم استفاده هرچه بیشتر از نخبگان اندیشه‌ورز دانشگاهی

سرپرست دانشگاه لرستان استفاده هرچه بیشتر از نخبگان اندیشه‌ورز دانشگاهی و برگزاری هرچه بهتر جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی و آزاداندیشی را از جمله اقدامات اثرگذاری در راستای شنیدن نقطه‌نظرات مختلف دانست که می‌توانند به پیشرفت هرچه بهتر و کیفی‌تر دانشگاه، یاری رسانند.

به گزارش قاب خبر: علی نظری در نشست صمیمی اعضای هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه، ادامه داد: از پتانسیل‌های گوناگون انسانی، فیزیکی و علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد در جهت پیشرفت همه‌ جانبه‌ دانشگاه، استفاده شود.

وی تأکید کرد: همواره می‌بایست فضای امیدواری و نشاط علمی در فضای دانشگاهی به‌ ویژه در بین دانشجویان ، تقویت شود.

سرپرست دانشگاه لرستان تصریح کرد: «استفاده از همه استعدادها و ظرفیت‌های مختلف دانشگاه لرستان می‌تواند به ارتقای شاخص‌های مختلف دانشگاهی و درون‌ سازمانی منجر شود.

نظری اظهار کرد: بحث درآمدزایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی هم یک موضوع مهم است که می‌بایست به صورت جدی‌تر، درباره‌اش، راهکارهای علمی و کاربردی، تهیه و اجرا شود.

دکتر مسعود طاهری‌ نیا، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه لرستان درباره‌ی توانمندی‌های دانشکده مدیریت و اقتصاد برای کمک به پیشرفت دانشگاه، موضوع درآمدزایی دانشگاه، ضرورت توسعه دانشکده مدیریت و اقتصاد و تکمیل پروژه‌ی زیرساختی ساختمانی دانشکده مدیریت و اقتصاد، مطالبی را بیان کرد.