لزوم احترام به انتخاب مدیران در شهرداری

به گزارش اختصاصی قاب خبر: طی ادوار گذشته در شهرداری خرم آباد، پست های مدیریتی حول چندین نفر خاص می گشت و هر بار این افراد در راس سازمانهای مختلف خودنمایی می کردند و نتیجه آن هم چیزی جز از بین رفتن نظم شهری، فضای سبز، وضعیت نامطلوب تنظیف، تعطیلی پروژه های عمرانی و شهری، […]

به گزارش اختصاصی قاب خبر: طی ادوار گذشته در شهرداری خرم آباد، پست های مدیریتی حول چندین نفر خاص می گشت و هر بار این افراد در راس سازمانهای مختلف خودنمایی می کردند و نتیجه آن هم چیزی جز از بین رفتن نظم شهری، فضای سبز، وضعیت نامطلوب تنظیف، تعطیلی پروژه های عمرانی و شهری، نامناسب بودن آسفالت کوچه ها و خیابانها، زیباسازی شهری و… نبود.

حال در دوره ششم شورای شهر و انتهاب شهردار، حال که برای هر پست سازمانی شخصی برای مدیریت در زیرمجموعه های شهرداری در نظر گرفته شده است بر اساس توانمندی و داشتن برنامه آنها بوده است و لازم است تا مدت زمانی ولو حداقل ۶ ماه ، برای نشان دادن عملکرد آنها داده شود و در صورتی که شهر از این رخوت، تعطیلی و آشفتگی خارج نشود می توان دایه مدیران ناتوان را سر داد یا اگر فلان شخص از فلان طایفه سر کار می آمد وضعیت بهتری می داشتیم.

همین افرادی که در دوره مدیریت شهرداران قبلی همگی دارای پست و منصب بودند با همان شیوه ها شهر را به این حالت مردگی و شهرداری را به ورشکستگی رسانده اند که حتی تاب و نای انجام کوچکترین پروژه ها را هم ندارد. به گونه ای که شهرداری ۴۰ میلیارد تومان به پیمانکاران فضای سبز و تنظیف بدهکار است و متاسفانه وضعیت هر دوی این بخش نیز بسیار نامطلوب است. و نشان از این دارد که مدیریت های قبلی برای اداره این حوزه ها توانمندی لازم را نداشته اند هر چند قطعا شهرداری در موارد دیگر نیز بدهی های زیادی دارد. اما بهتر است حال که فرصتی رخ داده و پست های مدیریتی به دست افراد جوان و توانمند سپرده شده است سوای طایفه گری و قومی گری و اینکه فلان مدیر از کدام طایفه است و نیست؛ اجازه نشان دادن توانمندی و مدیریتی را به آنها بدهیم.

اما حالا بر اساس توانایی و استفاده از نیروهای زبده و جوان ، سعی در تغییر شیوه مدیریتی در سازمانهای زیرمجموعه دارد تا بتوان توسعه و رونق را به شهر بازگرداند.

قطعا وقتی برای هر پستی، مدیری از هر طایفه ای گمارده شود باز هم خط و نشان و نارضایتی و ابراز گلایه برخی ها نمود پیدا می کند و باعث تشویش و برهم زدن خط مش فکری شهروندان می شود و بر روی مدیریت ها و روال های اداری و کاری نیز تاثیر می گذارد.

هر چند خیلی از مدیران که طی یک ماه گذشته از طرف شهردار انتخاب شده اند نسبت فامیلی با شهردار ندارند ؛ پس این بار جدا از همه بازی های قومی و قبیله ای و طایفه ای ، اجازه بدهیم تا این مدیران منصوب شده عملکرد خود را به همگان نشان دهند و شهر را از این بی رمقی نجات دهند.

هر چند از زمان شروع به کار فتوحی، شهردار مرکزی خرم آباد شاهد ایجاد بارقه های امید و برگشت رونق به شهر هستیم پس اجازه دهیم و به این انتخاب ها احترام بگذاریم تا شهری خرم داشته باشیم و شاهد اجرای پروژه های شهری، عمرانی و … در سطح شهر باشیم و مردم نیز از دریافت خدمات رضایت کامل را داشته باشند.