لرستان نیازمند توجه ویژه به رفع آسیب‌های اجتماعی

استاندار لرستان گفت: این استان در بحث رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: بسیار مهم است برای رفع آسیب های اجتماعی زمینه اجرای دوره های آموزشی برای جوامع هدف فراهم شود و نیازهای جامعه به ویژه در بحث معیشت و اشتغال در دستور کار قرار گیرد .

وی ادامه داد: بیکاری، حاشیه نشینی، مصرف مواد مخدر، طلاق، خشونت و امثال آن از آسیب های اجتماعی شاخص هستند که ارتباط تنگاتنگی با هم داشته و هر کدام به نوعی بر دیگری اثرگذار است .

استاندار لرستان اظهار کرد: متاسفانه آسیب های اجتماعی منجر به وجود آمدن معضلاتی همچون اختلافات دامنه‌دار خانوادگی می شود که بنیان خانواده را به عنوان مهمترین اصل در جامعه به خطر می‌اندازد .

وی ادامه داد: وجود تعصبات قومی در بین برخی از استانهای کشور می تواند زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی دیگری نیز باشد که برای رفع آنها ضرورت دارد فرهنگ حل مسئله جایگزین روش های غیر معمول در جامعه شود .

نماینده عالی دولت در لرستان افزود: در زمینه تحصیل دانش آموزان به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا، مشکلات اجتماعی این حوزه نمود بیشتری پیدا کرد که موجب افت تحصیلی در برخی دانش آموزان و بروز سایر موارد مبتلا به شد .

وی با اشاره به معضلات اجتماعی مشترک در استان های غربی کشور مانند قاچاق کالا، کولبری و پدیده شوتی، عنوان کرد: این موضوع طبق دستورالعمل های صادره به تعداد محدودی از دستگاه‌های اجرایی محول شده که به منظور اثربخشی بیشتر در این رابطه می‌توان از ظرفیت دستگاه های فرهنگی مانند حوزه های علمیه، کارگروه اجتماعی، نهاد های فرهنگی ورزشی، دانشگاه ها، انجمن های مردم نهاد و توان ائمه جمعه با هدف تغییر نگاه و تقویت فرهنگ جامعه، بهره گیری کرد .

استاندار لرستان تصریح کرد: رفع آسیب های اجتماعی مستلزم ورود وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استانی و انجام کار هماهنگ با پرهیز از موازی‌کاری است تا اثر بخش ترین اقدامات انجام پذیرد و بهترین نتیجه حاصل شود .