قطع برق ۱۴ حلقه چاه کشاورزی در خرم آباد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: برق ۱۴ حلقه چاه کشاورزی متخلف واقع در بخش چغلوندی شهرستان خرم آباد توسط نیرو های گشت و بازرسی قطع شد. به گزارش اختصاصی قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: با پیگیری نیرو های گشت و بازرسی، برق ۱۴ حلقه چاه کشاورزی متخلف واقع در روستای های […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: برق ۱۴ حلقه چاه کشاورزی متخلف واقع در بخش چغلوندی شهرستان خرم آباد توسط نیرو های گشت و بازرسی قطع شد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: با پیگیری نیرو های گشت و بازرسی، برق ۱۴ حلقه چاه کشاورزی متخلف واقع در روستای های قلعه کاسیان، سیاه چل، سیاه نظر، کاسیان رستم خانی، بیدهل و دهنوسوکی از توابع بخش چغلوندی شهرستان خرم آباد که اقدام به کشت گیاهان آبدوست نموده بودند، قطع شد.