قابل ارائه نبودن خدمات به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: بر اساس قانون ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست.

به گزارش قاب خبر: احمدرضا دالوند افزود: در خارج از بافت های رسمی، مناطق مسکونی با ۲۵۰ تا ۳۰۰ خانوار ایجاد شده است که بر اساس قانون ارائه خدمات شامل آب، برق و گازرسانی به ساکنان سکونت‌های غیر رسمی مقدور نیست.

وی تصریح کرد: در این راستا؛ بنیاد مسکن و راه و شهرسازی ملزم شده اند ظرف مدت یک هفته راهکار چگونگی ارائه خدمات به ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسیمی و خارج از بافت در استان را ارائه دهند.

دالوند عنوان کرد: در صورت امکان این مناطق در قالب روستا تعریف و یا به شهر الحاق شوند تا موانع قانونی ارائه خدمات رفع شود.