فوت ۸ نفر بدلیل حوادث ناشی از کار

سرپرست پزشکی قانونی لرستان گفت: در نیمه اول امسال تعداد 8 نفر بدلیل حوادث ناشی از کار در استان، فوت کرده اند.

به گزارش قاب خبر: محمدرضا فارسی نژاد تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تلفات حوادث ناشی از کار ۵ نفر گزارش گردیده ، ۳ نفر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همه موارد تلفات حوادث ناشی از کار طی شش ماهه نخست امسال و مدت مشابه سال گذشته مرد بوده اند.

فارسی نژاد یادآور شد: در نیمه اول امسال آمار مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی استان ۳۳۸ مورد گزارش شده است که از این تعداد ۳۳۲ نفر مرد و ۶ نفر زن هستند.

وی عنوان کرد: آمار مصدومین حوادث کار نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته(۹۹) که ۳۳۶ نفر شامل (۳۲۸ نفر مرد و ۸ نفر زن) گزارش شده است ، نیم درصد افزایش داشته است.