فرسایش خاک در لرستان بیشتر از متوسط کشوری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: میزان فرسایش خاک در این استان به دلیل شرایط توپوگرافی از متوسط جهانی بیشتر است.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: یکی از چالش‌های خاک در لرستان به فرسایش آن مربوط می‌شود،‌ به دلیل توپوگرافی لرستان فرسایش خاک از متوسط جهانی بیشتر است.

وی ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی استان با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز مقابله می‌کند و شعار امسال روز جهانی خاک توقف شوری خاک و افزایش بار دهی خاک است

حسنی مقدم اظهار کرد: ۴۰ درصد از خاک های استان با کمبود مواد آلی‌ مواجه هستند در حالی که این میزان در کشور ۷۰ درصد است. می‌توان ادعا کرد که حاصلخیزی خاک در لرستان از کشور مناسب تر است.