فراهم شدن مقدمات ایجاد شهر هوشمند در لرستان

قاب خبر: مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: مقدمات راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه و ایجاد «شهر هوشمند» در استان فراهم شده است.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر تصریح کرد: در حال حاضر مقدمات گذر به نسل پنجم تلفن های همراه در دستور کار است و پهنای باند اینترنت خرم آباد و چند شهر استان بزودی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: لازمه اجرای این امر افزایش تعداد سایت های تلفن همراه است، اتصال منازل به فیبرنوری زمینه ساز «خانه هوشمند» و «شهر هوشمند» است که ممانعت های اجتماعی مانعی بزرگ در راه اجرای آن به شمار می‌رود.

مدیر مخابرات منطقه لرستان عنوان کرد:  اکنون در اکثر شهرهای استان از طریق همه ظرفیت ها اینترنت پرسرعت منازل و کسب و کارها از بستر فیبرنوری (ftth) در حال اجرا بوده که در شهر پلدختر به طور کامل اجرا شده و در شهر نورآباد نیز تا یک ماه آینده به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: در شهر پلدختر مرکز سنتی تلفن ثابت وجود ندارد، در این شهر نسل جدید تلفن ثابت با استفاده از «کافوی نوری» است که برای اجرای آن ۳۰۰ میلیارد ریال، در شهر نورآباد مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال و برای یک مرکز شهر دورود نیز پارسال مبلغ ۴۰۰میلیارد ریال هزینه شده است.

شمسی فر اظهار کرد: تا پایان امسال باید همه شهرهای استان به اینترنت پرسرعت منازل و کسب و کارها از بستر فیبرنوری(ftth) متصل شوند.

وی گفت: با اجرای طرح نهضت جهادی توسعه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران ضمن اتصال منازل به این شبکه و ایجاد مقدمات و زیرساخت خانه هوشمند، امکان افزایش و ارتقای کمی و کیفی شبکه تلفن ثابت و اینترنت خانگی ایجاد می شود.

مدیر مخابرات منطقه لرستان تصریح کرذ:  از دیگر مزایای این طرح ، تغییر کابل های مسی پرهزینه و کم بازده به کابل های نوری کم هزینه و پربازده است.

وی افزود: این مهم زمینه ارتقای امنیت شبکه، امکان ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت بالاتر را به مشترکان ارائه می دهد و حرکت به سمت شهر هوشمند، اتصال کسب و کارها، شرکت های دانش بنیان و واحدهای تجاری را به شبکه فیبر نوری فراهم می آورد.

شمسی فر گفت: با توجه به ظرفیت کافوی نوری مشترکان می‌توانند خدمات ارتباطی را از پهنای باند به مراتب بالاتر و همچنین با کیفیت بهتر دریافت نمایند.