فراهم شدن شرایط صیانت از کارگران در لرستان

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش می شود شرایط صیانت از کارگران در لرستان فراهم شود.

به گزارش قاب خبر: علی حسین رعیتی در بازدید از کارخانه فرو آلیاژ ازنا اظهار کرد: طبق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار برعهده کارفرمایان است که باید شرایط صیانت از کارگران را به طور دقیق بررسی کنند.

وی با اشاره به جان باختن یک کارگر کارخانه فرو آلیاژ ازنا در هفته گذشته، افزود: ایمنی محیط کار ( HSE ) کارخانه نیاز به نظارت بیشتری دارد، آموزش‌های مستمر کارگران باید در دستور کار باشد و سیستم حاکمیتی موظف به بازرسی و نظارت مستمر است تا شاهد حوادث ناشی از کار نباشیم.

رعیتی فرد تصریح کرد: در حادثه رخ داده، نکات ایمنی حین کار رعایت نشده و فضای ایمنی لازم نیز برای کارگر فراهم نبوده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایران هفته گذشته به مقاوله‌نامه شماره ۸۱ با عنوان بازرسی کار (پیمان نامه) سازمان بین المللی کار پیوست که این ظرفیت جدیدی خواهد بود تا بتوانیم حوزه کار را ارتقا دهیم و از دانش روز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار سالانه در کشور رخ می‌دهد که ۷۰۰ تا ۸۰۰ مورد آن به فوت منجر می‌شود.

رعیتی فرد با تاکید بر نوسازی تجهیزات صنایع کشور ادامه داد: طبق قانون کار، کارگران از فواید مشاغل سخت و زیان آور استفاده خواهند کرد و مسائل کارگاه‌هایی که نیاز است در ردیف این مشاغل قرار بگیرند بررسی خواهد شد.

معاون روابط کار همچنین تصریح کرد: بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار روزانه حدود ۶۰۰۰ نفر در اثر حوادث و بیماری شغلی در جهان فوت می کنند.