فراخوان بهره برداران مراتع جهت تمدید پروانه چرای دام

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت:به استناد بخشنامه شماره ۹۹/۱/۲۷۸۹۵ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دامداران دارای پروانه مرتعداری (پروانه چرای دام) باید برای تمدید پروانه چرای دام تا هشتم آذرماه اقدام کنند.

به گزارش قاب خبر: شیرزاد نجفی اظهار کرد: بنابراین ضروری است دامداران با ارائه کارت ملی و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه چرای دام را تمدید نموده سپس اقدام به تهیه و انعقاد طرح مرتعداری تلفیقی کنند.

وی ادامه داد: دامدارانی که تا کنون نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام ننموده اند، تا تاریخ ذکر شده مهلت دارند با مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام نمایند.

نجفی تصریح کرد: در غیر این صورت عدم تمدید سالانه کارت پروانه چرای دام، ابطال و سلب امکان دامداری در مرتع را به همراه دارد و در صورت گسیل دام توسط دامدار به مرتع، به عنوان متخلف شناسایی و از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت: همچنین در صورت عدم تمدید سالانه، پروانه چرای دام دامدار باطل و مرتع بلامعارض شناخته شده و اراضی ملی و مرتعی به سایر دامداران و یا عشایر واجد شرایط که در استان حضور دارند واگذار می‌شود. 

وی افزود: عوارض تمدید پروانه چرا دام، سالانه از طرف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می‌شود که رقم آن بسیار ناچیز بوده و با هزینه کرد آن در اجرای طرح‌های اصلاحی و احیایی دوباره عواید و منافع آن به مرتعدار باز می‌گردد.