ظرفیت لرستان برای تبدیل شدن به قطب فرهنگی غرب کشور

استاندار لرستان گفت: پیشینه فرهنگی لرستان یک ظرفیت منحصر به فرد است که با مدیریت درست و صرف هزینه های دقیق، می تواند استان را به قطب فرهنگی غرب کشور مبدل سازد، ظرفیتی که تا به امروز به خوبی بارور نشده و نیازمند یک حرکت و عزم جهادی است.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار بیان کرد: جایگاه لرستان در شکل گیری انقلاب اسلامی غیر قابل انکار است و چهره های ملی بسیاری در آن عرصه از لرستان برخواسته اند.

وی ادامه داد: سرمایه انسانی لرستان در کشور بی نظیر است به گونه ای که در بخش های مختلف دولتی، نظامی و انتظامی کشور، همواره منشاء اثر هستند.

زیویار بیان کرد: وجه تمایز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سایر نهادها، ارگانها و دستگاه های فرهنگی، در وجه اسلامی آن خلاصه می شود و فعالیت دستگاه های وابسته به این وزارت باید به خوبی نشان دهنده این تمایز باشد.

استاندار لرستان بیان کرد: بخش های بسیاری از فعالیتها و وظایف این وزارت از جمله حوزه رسانه و مطبوعات، نیازمند بازنگری است و باید در زمینه ارتقاء سطح سواد رسانه ای اقشار مختلف جامعه برنامه ریزی دقیقی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: رسانه های لرستان باید منافع استان را ارجح بر منافع خود بدانند و فراهم نمودن زمینه کاهش فاصله مردم و مسئولین از مهمترین ماموریت های رسانه است.