طرح شفافیت آرای نمایندگان اصلاح شد

حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس: طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه نهایی و به هیئت رئیسه ارائه شده است. نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند. احتمالاً نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و […]

حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس:

طرح شفافیت آرای نمایندگان در کمیسیون آیین‌نامه داخلی قوه مقننه نهایی و به هیئت رئیسه ارائه شده است.
نمایندگان طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود درباره این طرح را ارائه کنند.
احتمالاً نمایندگان درخواستی را داشته باشند که این طرح خارج از دستور و با اولویت بررسی شود.