طرح جهش ملی مسکن در لرستان آغاز شد

استاندار لرستان گفت: طرح جهش ملی مسکن در استان با تامین زمین مورد نیاز آغاز شد.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: زمین های مازاد مربوط به چند دانشگاه واقع در مجموعه دانشگاهی کمالوند پس از بحث و تبادل نظر با حضور مدیران دستگاه های اجرایی به این موضوع اختصاص یافت.

وی ادامه داد: بنا شده وسعت لازم و استاندارد فضای دانشگاه رعایت شده و از زمین های مازاد آن با اولویت تهیه مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و مجموعه های مرتبط با دانشگاه لرستان به منظور اجرای طرح جهش ملی مسکن استفاده شود.

استاندار لرستان با اشاره به ضرورت کیفیت بخشی به مجموعه دانشگاهی کمالوند بجای کمیت آن گفت: مساحت مجموعه دانشگاهی کمالوند لرستان در حال حاضر ۲۱۸ هکتار است که بخشی از فضای مازاد آن به موضوع طرح جهش ملی مسکن اختصاص می یابد.

زیویار اظهار کرد: همچنین به موضوع اختلاف بعضی از پیمانکاران ستاد اجرایی و شهرداریها در خصوصی طولانی شدن زمان صدور پروانه ساخت، رسیدگی شد و شهرداری ها مکلف شدند که در اسرع وقت نسبت به صدور پروانه ها اقدام تا متقاضیان دچار ضرر و زیان نشوند.