ضرورت فرهنگ سازی در پیشگیری از اعتیاد در جامعه

مدیرکل سازمان زندان‌های لرستان گفت: فرهنگ‌سازی در پیشگیری از اعتیاد در جامعه، وضع زیرساخت‌ها  و مشکلات اقتصادی در بروز قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در کشور به‌ویژه جوانان استان نقش بسیار مهمی دارد.

به گزارش قاب خبر: عبدالمجید کشوری تصریح کرد: همه مسئولین باید با تصمیم‌گیری‌های به‌جا نگرش مردم را نسبت به اعتیاد روشن‌تر و در بحث پاک‌سازی معتادین در جامعه مؤثرتر عمل نمایند.

وی ادامه داد: تلاش شبانه‌روزی تمامی افراد مدافع مردم و امنیت در مجموعه‌ای به نام زندان است و مسئولیت نگهداری این افراد همچنین به عهده سازمان زندان‌ها است.

کشوری اظهار کرد: دستگاه قضا در بحث سند تحول قضایی، مأموریت ششم را به‌عنوان اصلاح و تربیت محکومین به سازمان زندان‌ها ابلاغ کرده است.

مدیرکل سازمان زندان‌های لرستان بیان کرد: یکی از شاخه‌های آن، تأکید بر تغییر نگرش محکومین و متهمین مواد مخدر نسبت به ارتکاب جرم انجام شده است.

کشوری در بخش دیگری از صحبت هایش به رویکردهای اصلاح و تربیت زندانیان اشاره و ادامه داد: با دو رویکرد توانمند کردن زندانیان با برنامه‌ها و آموزش‌ها در درون زندان و اعطای تسهیلات پس از خروج زندان و فرهنگ‌سازی و فرهنگ بخشی به آنان می‌توان به امر اصلاح و تربیت زندانیان  تحقق بخشید.

وی تصریح کرد: در این رابطه تفاهم‌نامه‌هایی  با نهادهای مختلف فرهنگی برقرار شده است که قطعا می‌توان مسیر تغییر نگرش زندانیان نسبت به جرم صورت گرفته را مشاهده کنیم.