ضرورت عایق بندی کنتورهای آب

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: عایق بندی کنتورهای آب ضروری است.

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا کرم وند تصریح کرد: با توجه به بارش های چند روز آینده و سرمای هوا، از مردم شهر و روستاهای استان درخواست داریم برای جلوگیری از یخ زدگی و ترکیدگی کنتور و لوله های آب، اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

وی ادامه داد: می توان با پشم شیشه، گونی کنفی، پوشال و لباس های کهنه، کنتور و لوله های سطحی آب را عایق بندی نمود.

کرم وند اظهار کرد: در صورت مشاهده یخ زدگی از حرارت دادن مستقیم و یا ریختن آب جوش بر روی کنتور و یا لوله های آب جدا خودداری کنید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت: برای رفع مشکل یخ زدگی توصیه می شود با صبر و حوصله از آب ولرم و حرارت غیر مستقیم استفاده نمایید.