ضرورت رعایت اصول استاندارد در ساخت و سازها

امام جمعه بروجرد گفت: اصول استاندارد باید در ساخت و سازها رعایت شود.

به گزارش قاب خبر: حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: تعهد و مسئولیت پذیری در انجام کارها باید نهادینه شود و هر فرد، نهاد و یا دستگاه دولتی، باید کار را به گونه ای پیش ببرد که قوانین و مقررات مربوطه در آن رعایت شده باشد.

مدیرکل استاندارد استان نیز اظهار کرد: استاندارد مصداق عمل صالح است و در قرآن و احادیث بارها به انجام عمل صالح، پرهیز از کم فروشی و رعایت حقوق مردم، توصیه شده است.