ضرورت حل مشکل آب روستاهای کاکاوند غربی دلفان

نماینده مردم سلسله ودلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: روستاهای کاکاوند غربی دلفان دارای مشکلات متعددی هستند اما در این بین حل مشکل آب در این روستاها ضروری است.

 

به گزارش اختصاصی قاب خبر: یحیی ابراهیمی افزود: مشکلات روستاها مواردی از جمله گازرسانی، آسفالت جاده، حل مشکل آب آشامیدنی، کانال کشی آب کشاورزی، طرح هادی روستایی، نوسازی مسکن روستایی، حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و … بود.

 

نماینده مردم سلسله ودلفان در مجلس بیان کرد: همچنین عملیات راه شکافی و جاده سازی به روستا فرخ آباد نیز با پیگیری های صورت گرفته از یک هفته پیش شروع شده است.