ضرورت تبدیل پژوهش و فناوری به فرایند

سرپرست دانشگاه لرستان گفت: پژوهش و فناوری بایستی به یک فرایند تبدیل شود.

به گزارش قاب خبر: علی نظری در آیین مجازی تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان، افزود: بایستی پژوهش و فناوری، به یک فرایند تبدیل شود و همه ایام سال، نظام دانشگاهی و نظام اجرایی ما با همکاری دوسویه و متقابل، پژوهش‌ محور و مسئله‌ محور باشند.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی استان در همه بخش‌ها متناسب با نیازها و ظرفیت‌های استان یک همکاری مستمر و پایدار با همه مراکز نخبگانی و علمی استان از جمله دانشگاه لرستان داشته باشند.

نظری تصریح کرد: بایستی با استفاده از به‌ کارگیری همه ظرفیت‌های علمی و نخبگانی استان لرستان و تقویت گفتگوهای پژوهش‌محور بین مراکز نخبگانی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، به صورت روش‌مند و عالمانه، راهکارهای مختلف علمی و کاربردی را برای رفع مشکلات استان ارائه کرد.