ضرورت ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت های لرستان

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس بر ضرورت ایجاد اشتغال و تقویت زیرساخت های استان لرستان جهت برطرف کردن مشکلات مردم این استان تاکید کرد.

 

به گزارش اختصاصی قاب خبر: یحیی ابراهیمی افزود: انتظاراتی که مردم لرستان دارند انتظارات ۴۰ سال قبل است! آب آشامیدنی، جاده و گاز مطالباتی‌ است که در طی ۴۰ سال قبل انجام می‌شد.

 

وی ادامه داد: موضوع ساماندهی زنان کار و ایجاد اشتغال موضوع مهمی است که با شروع به کار دولت خدمتگذار دکتر رئیسی امیدواریم اقدامات زیرساختی و ایجاد اشتغال بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم.