ضرورت استفاده درست از امکانات موجود در مدیریت بحران

استاندار لرستان گفت: استفاده درست و با برنامه از امکانات و ظرفیت های موجود در مدیریت بحران ها ضروری است.

به گزارش قاب خبر: ابوطالب شفقت در جلسه ستاد مدیریت بحران استان عنوان کرد: مدیریت کارآمد در زمان وقوع بحران خسارات را به حداقل می رساند که این مستلزم استفاده از ظرفیت های موجود و نوآوری داشتن در مدیریت حوادث است.

وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت منابع طبیعی استان و بارندگی های مناسب امسال باید از هم اکنون ظرفیت دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری ها و سایر ظرفیت های استانی برای مدیریت آتش سوزی ها و جلوگیری از وقوع حوادث در دستور کار قرار گیرد.

استاندار با تاکید بر اینکه باید نگاه خود را در عمل نسبت به مسایل عوض کنیم افزود: اگرچه باید تامین تجهیزات ضروری است اما مساله مهم استفاده از ظرفیت های موجود و نوآوری در افکار است تا از حوادث جلوگیری و آنها را مدیریت کنیم.

شفقت با اشاره به لزوم ساماندهی درست ظرفیت ها و جلوگیری از گسترش حادثه و مدیریت آن عنوان کرد: باید حادثه دفاع مقدس را الگویی برای فرماندهی حوادث قرار دهیم که فرماندهان و مسوولان در خط مقدم و جلوتر بوده و رزمندگان را فرا می خواندند بنابراین نگاه مدیریت بر حادثه و اداره آن باید عوض شود.

وی ابراز کرد: همیشه در جلسات به دنبال تجهیزات هستیم که البته فراهم کردن منابع و تجهیزات امری ضروری است اما در هنگام حوادث مدیریت صحیحی با امکانات اولیه و موجود داشته باشند.

استاندار تصریح کرد: مسوولان استانی موظف به تامین امکانات هستند و مدیران شهرستانی باید همین امکانات موجود را با مدیریت درست منابع انسانی بکار گیرند تا حوادث مدیریت شوند.

شفقت ادامه داد: لازم است فرمانداران و دستگاه های اجرایی و مدیریت بحران یک کانون اندیشه ورزی را راه اندازی کنند چون حوادث هیچ تغییر نکرده اند بلکه نوع مدیریت ما نیاز به تغییر دارد.

وی اظهار کرد: باید از ظرفیت گروه های مردم نهاد به عنوان حافظان محیط زیست استفاده شود

استاندار تاکید کرد: توسعه فرهنگ بومی در مبارزه با حوادث را باید به دانشجویان و دانش آموزان و نسل آینده آموزش دهیم.

شفقت گفت: مصوبات یادآوری و تاکیدی بر اقدامات عادی است و باید رویکردی نوآورانه در برخورد با مسایل داشت.