ضرورت آموزش کارشناسان استاندارد

قاب خبر: دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در مراسم نکوداشت روز استاندارد، گفت: زمانی به لحاظ استانداردهای قانونی به اهداف خود دست می یابیم که همه دستگاه ها تعامل، وحدت و همکاری لازم را با یکدیگر داشته باشند و برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی تلاش کنند.

به گزارش قاب خبر: داریوش شاهون وند بیان کرد: در بازدید از واحدهای تولیدی، برخی کمبودها، مشکلات و نواقص مشاهده می شود اما با این وجود، همت و پشتکار تولیدکنندگان بیشتر شده است بنابراین انتظار می رود دستگاه های اجرایی همگام با تولیدکنندگان حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه عدم آگاهی از موازین قانونی یکی از مشکلات است، تصریح کرد: در این راستا باید واحدهای تولیدی آموزش ببینند و مدیران کنترل کیفیت نیز به قوانین آشنا باشند چراکه بی توجهی به این مهم باعث ضرر برخی واحدهای تولیدی شده است.

شاهون وند اضافه کرد:‌ آموزش کارشناسان استاندارد و مدیران در این زمینه ضروری است و انتظار می رود بر آزمایشگاه های تخصصی استاندارد هم نظارت بیشتری صورت گیرد چرا که نظرات کارشناسی آنها ممکن است باعث تضییع حقوق واحدهای تولیدی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: با توجه به مشاهده برخی تخلفات واحدهای تولیدی، باید در صورت تکرار در تخلف، تصمیم مقتضی گرفته شود اما تا جایی که امکان دارد تصمیم مبتنی بر تعطیلی واحدها نباشد.

شاهون وند گفت: سلامت و امنیت مردم را فدای مدیران سهل انگار نخواهیم کرد،  اهالی رسانه نیز باید با دیدگاه مثبت جهت رفع موانع اقدام، انتظارات مردم را با ارائه راهکار مطرح کنند و اظهارات مدیران را هم در این زمینه بشنوند.

وی افزود: از مدیران نیز انتظار می رود از دغدغه رسانه ها جهت حفظ منافع عموم استقبال کنند.