ضرورت آموزش های زیست محیطی به کودکان و نوجوانان

مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: آموزشهای زیست محیطی به کودکان و نوجوانان می تواند محیط زیست ما را در برابر آسیب های احتمالی در آینده مصون بدارد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: مهردا فتحی بیرانوند افزود: فرهنگ سازی پایه و اساس حفاظت از محیط زیست است و در این راستا کودکان و نوجوانان می توانند نقش مهمی داشته باشند.