صدور ۱۳ پروانه استاندارد در نیمه اول دی ماه

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: در نیمه اول دی ماه سال جاری 13 پروانه استاندارد در استان صادر شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: ۹ پروانه استاندارد اجباری برای واحد تولیدی پارسیان زاگرس کوهدشت که در زمینه تولید کنسروهای گوشتی و غیر گوشتی فعالیت دارد، همچنین ۳ پروانه در حوزه صنایع ساختمانی و یک پروانه برای فرآورده کابل با عایق اکسترود شده، صادر شد.

مدیرکل استاندارد استان اظهار کرد: تمدید ۹ پروانه استاندارد، رفع تعلیق ۳ پروانه و ابطال ۳ پروانه استاندارد اجباری، از دیگر مصوبات کمیته های علایم اداره کل در نیمه اول دی ماه بوده است.