صدور پروانه استاندارد برای روغن کره در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان اظهار کرد: برای اولین بار در استان، پروانه استاندارد برای فرآورده روغن کره صادر شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: برای اولین بار در استان، واحد تولیدی شیر پاستوریزه پگاه لرستان، موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای فرآورده روغن کره، بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۵۴ شد.

وی ادامه داد: واحد تولیدی پگاه لرستان که امسال نیز به عنوان واحد نمونه استانی معرفی شد، برای فرآورده های ماست، دوغ، شیر پاستوریزه، شیر فرادما، شیر طعم دار، ماست پروبیوتیک، پنیر تازه، شیر خشک، کره پاستوریزه، کشک مایع صنعتی، خامه پاستوریزه و فرادما، و پودر پروتئین تغلیظ شده نیز دارای پروانه استاندارد معتبر است.

گفتنی است فرآورده روغن کره، منحصرا از چربی شیر، خامه یا کره به وسیله روش هایی که تقریبا منجر به حذف آب و مواد جامد غیر چرب می شود، به دست می آید. روغن کره می تواند از چربی ماست و یا دوغ نیز در طی فرآیند، تولید شود.