صدور مجوز استاندارد برای ۳۵ وسیله تفریحی شهربازی مجتمع دیپلمات سنتر بروجرد

مدیرکل استاندارد استان لرستان از صدور مجوز استاندارد برای ۳۵ وسیله تفریحی در شهربازی مجتمع دیپلمات سنتر بروجرد خبر داد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: در راستای استانداردسازی تجهیزات تفریحی مستقر در شهربازی ها، پس از بازرسی های انجام شده، برای ۳۵ وسیله در شهربازی مجتمع دیپلمات سنتر مجوز استاندارد صادر شد.

وی افزود: این تجهیزات شامل ۷ دستگاه ماشین برقی، ۳ دستگاه سیمولاتور، یک دستگاه سافت پلی، ۳ دستگاه تکان دهنده، یک دستگاه فریزبی، و ۲۰ دستگاه انواع گیم می باشند.

مدیرکل استاندارد استان بیان کرد: انجام بازرسی های دوره ای در طول مدت اعتبار یک ساله مجوز استاندارد، الزامی است و بهره بردار یا مالک باید اقدامات لازم را در خصوص تمدید مجوز انجام دهد.

وی افزود: دارندگان وسایل بازی باید با مراجعه به سامانه نظارت بر وسایل تفریحی، در پرتال سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به ثبت مشخصات تجهیزات بازی اقدام نمایند تا پس از انجام بازرسی توسط شرکت های بازرسی همکار و رفع نواقص احتمالی، مجوز استاندارد را دریافت کنند.