صدور اولین پروانه استاندارد مخازن پلاستیکی در لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان اعلام کرد: برای اولین بار در استان، پروانه استاندارد برای فرآورده مخازن پلاستیکی برای نگهداری آب صادر شد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: در نشست کمیته علایم هفته اول آبان ماه سال جاری، برای اولین بار در استان، شرکت تعاونی ۳۸۷۱ حجیم پلاست که در الیگودرز مستقر است، موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای فرآورده مخازن پلاستیکی گرمانرم ثابت (پلی اتیلن) بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۸۷۳ شد.