شیوع اعتیاد در لرستان بیشتر از میانگین کشوری

مدیر کل بهزیستی لرستان گفت: میزان شیوع اعتیاد در استان بیشتر از میانگین کشوری است.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: کرم یاری افزود: همین امر رسالت مراکز مرتبط در خصوص کنترل مصرف مواد مخدر در این استان را بیشتر می کند.

وی تصریح کرد: مراکز درمانی اعتیاد در لرستان اعم از کلینیک ها و مراکز اقامتی میان مدت مجوز دار (کمپ ها) مطابق استاندارهای لازم خدمات درمانی مورد نظر را ارائه می دهند.

یاری ادامه داد: اما بنا بر گفته پژوهشگران اجتماعی اقدامات این مراکز زمانی مصونیت درازمدت ایجاد می کند که هم جامعه عاری از شرایط تشدید کننده بازگشت به مصرف مواد مخدر باشد و هم شخص مددجو خود خواسته در جهت درمان گام بردارد