سلامت از ارکان مهم توسعه و شکوفایی

استاندار لرستان گفت: موفقیت هر جامعه ای در گرو اقداماتی است که ارتباط مستقیم با سلامت آن جامعه دارد و سلامت را می توان به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه و شکوفایی تلقی کرد .

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار ضمن تبریک هفته سلامت، تصریح کرد: امروزه سلامت، مطالبه اصلی مردم در جوامع پیشرفته به شمار می‌رود که با شیوع بیماری های همه گیر مانند کرونا، اهمیت آن به خوبی در دنیا احساس می شود تا جایی که بخش مهمی از هزینه ها در مسیر سلامت جامعه بکار گرفته می شود .

وی ادامه داد: ایران ما در موضوع سلامت همواره جزو کشورهای پیشرفته دنیا محسوب می شود و در کرسی های علوم نوین بویژه در حوزه سلامت، با اتکا به دانش بومی فرزندانش در جایگاه خوبی قرار دارد که نتیجه تلاش و کوششی بی نظیر و فداکارانه است .