ایجاد ۷۰هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در لرستان

قاب خبر:  مدیر طرح‌های اشتغالزایی بنیاد برکت گفت: استان لرستان جزو پنج استان برتر بنیاد برکت در کشور است.

به گزارش قاب خبر: مرعلی بیان کرد: ۳ هزار میلیارد تومان توسط  بنیاد برکت در حوزه اشتغال لرستان سرمایه گذاری شده است که از این میزان، حدود ۵۰ درصد اشتغال ایجاد شده در بخش کشاورزی بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون به کمک بنیاد برکت ۲۰ هزار طرح اشتغالزایی در لرستان اجرا شده است.

مرعلی تصریح کرد: این بنیاد ۷۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در لرستان ایجاد کرده و از این نظر جزو پنج استان برتر بنیاد برکت در کشور است.