سرشماری حیات وحش در پلدختر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر از انجام سرشماری حیات وحش (پستاندران) در مناطق تحت مدیریت این شهرستان خبر داد.

به گزارش قاب خبر: علی الشتری نژاد گفت: به منظور برآورد جمعیت حیات وحش، شناخت وضعیت گونه های شاخص (پستانداران)، اطلاع از زادو ولد نسبت به سالهای قبل سرشماری در مناطق تحت مدیریت این شهرستان اجراء شد.

وی ادامه داد: این برنامه به منظور شناسایی منابع اکولوژیکی، جمعیت گونه ها و شناسایی زیستگاهها و همچنین نقاط ضعف و قوت مناطق اجراء می شود.

الشتری نژاد افزود: این سرشماری با حضور پرسنل اجرایی یگان حفاظت محیط زیست استان، کارشناسان، همیاران معتمد محلی، سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی و متخصصین انجام می گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر اظهار کرد: پس از انجام کار میدانی و ثبت مشاهدات در فرم‌های مربوطه، این اطلاعات جمع آوری شده و پس از جمع بندی نهایی میزان حداقل گونه‌های مذکور با توجه به اطلاعات به دست آمده در سرشماری سنوات گذشته، تجزیه و تحلیل کارشناسی می‌شود و اطلاعات به دست آمده از این تحلیل‌ها در مدیریت گونه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.