سخن نخست

خدا را شاکریم که در این برهه از زمان توانستیم با یاری پروردگار سایتی را برای درج اخبار ایران و جهان راه اندازی نماییم تا شاید بتوانیم حداقل دین خود را نسبت به مردمان این دیار ادا کنیم. وبسایت قاب خبر با استعانت از خداوند متعال و امید به توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، با […]

خدا را شاکریم که در این برهه از زمان توانستیم با یاری پروردگار سایتی را برای درج اخبار ایران و جهان راه اندازی نماییم تا شاید بتوانیم حداقل دین خود را نسبت به مردمان این دیار ادا کنیم.

وبسایت قاب خبر با استعانت از خداوند متعال و امید به توجهات حضرت ولیعصر ارواحنا فدا، با رویکردی خبری  و محور قرار دادن اطلاع رسانی سریع  و بموقع ،پا به عرصه  اطلاع رسانی گذاشته و این رسانه در چار چوب مشی رسانه ای اش، خود را ملتزم به حرکت در راستای حفاظت از ارزشها و مقدسات مردم می داند. این سایت خبری ، مشی رسانه ای خود را بر پایه اصل آزادی اطلاع رسانی قرار داده  و تمامی مسائل را در اتاق شیشه ای خود مورد نقد قرار می دهد.

قصد ما برای راه اندازی این سایت کمک به پیشرفت و ایجاد یک روحیه پرسشگری و مطالبه گری در میان مردم و همچنین ایجاد فضایی منتقدانه و البته انتقادی سازنده است از مسئولان و حتی مردمی که بعضا با بدعت های فرهنگی که به وجود می آورند باعث کند شدن چرخ های پیشرفت کشور می شوند.

“وبسایت قاب خبر” یک سایت خبری تحلیلی است و سعی ما بر آن خواهد بود که همیشه و در همه حال مشی مردمی داشته باشد، ما معتقدیم که  مردم باید پرسشگر باشند و با پرسشگری هویت خود را بسازند، البته  پرسشگری که خام نیست و مطالبه گر است.

مردم وجوانان با سوال خود تنها در پی پاسخ نیستند بلکه در پی ساختن بنایی هستند که گرچه شاکله آن بنا در ابتدا معلوم نباشد، اما اگر با پرسش های مداوم همراه باشد میتواند شاکله اش را بسازند و پایه های پیشرفت را در این مرز و بوم بنا کنند.

از همین شماره اول بنای ما بر این است که پرسشگر باشیم و ناقد آنچه در پیرامونمان می گذرد و در این باره سعی خواهیم کرد که اگر نقدی می کنیم و یا جانبداری از نظریه ای، مکتبی یا مرامی، همراه با دلیل باشد و کمتر تحت تاثیر محیط و جامعه و دگم ها و اتوریته ها؛ البته فرا رفتن از این ها چه بسا ناممکن باشد اما سعی ما بر این است که نقد کنیم خودمان را و آنچه در پیرامونمان می گذرد. سعی ما بر این خواهد بود که از نقد خام بپرهیزیم و اگر نقدی می کنیم با پشتوانه نظریه و یا واقعیتی بیرونی باشد تا بتوان به آن استناد کرد.

“وبسایت قاب خبر” هیچ مرام و مسلک و مکتبی را جانبداری نمی کند وشعارش را در عمل نیز ثابت خواهد کرد که “ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم” و تمام تلاشمان این است که حرف حق را بگوییم و دردهای مردم را به گوش افرادی برسانیم که برای خدمت به مردم آمده اند و ادعای خدمتگزاری دارند.

شاید در این راه و در راستای اهدافمان به سختی ها و موانع زیادی برسیم و شاید بخواهند ما را از هدفمان دور ویا منفصل کنند  اما با این حال مرام و مشی ما “نقد و پرسشگری” است و این شاید تنها مرامی باشد که “وبسایت قاب خبر” سعی خواهد نمود همواره به آن پایبند بماند.

نوشته های ما خبرنگاران باید طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی باشد که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست و برای رسیدن به قله حقیقت و صداقت باید بسوزیم تا از خاکستر ما حق گویان دیگری برخواسته و راه ما را ادامه دهند و این جز باشجاعت و حق گویی رخ نخواهد داد و مصلحت اندیشی تنها راه انحراف از این وظیفه و آرمان است.