سامان کاشی بروجرد تا پایان سال راه اندازی می شود

وزیر صمت گفت: با توجه به قول مساعد برای تأمین اعتبار مورد نیاز ، تا پایان سال شرکت سامان کاشی بروجرد راه‌اندازی می‌شود.

 به گزارش قاب خبر: سیدرضا فاطمی‌امین اظهار کرد: برای نوسازی و بازسازی شرکت مبلغ ۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مقرر شد، بانک صنعت و معدن تأمین اعتبار کند و طبق قولی که دادند تا پایان سال سامان کاشی را فعال کنند.

وی ادامه داد: با فعال‌سازی این شرکت برای ۴۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.