سامانه نظارت تصویری در آزادراه خرم‌آباد – بروجرد نصب می شود

رئیس مرکز مدیریت راه‌های لرستان گفت: آزادراه خرم‌آباد - بروجرد برای تردد ایمن به سامانه‌های نظارت تصویری تجهیز می‌شود.

به گزارش قاب خبر: فریدون فرشاد تصریح کرد: مکان‌یابی و جانمایی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای در آزادراه جدید خرم‌آباد- بروجرد انجام شده است.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات لازم این آزادراه به پایش آنلاین مجهز می‌شود.