سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد در آستانه بهره‌برداری

شهردار خرم‌آباد گفت: سامانه شفافیت شهرداری خرم‌آباد آماده بهره‌برداری است.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی افزود: یکی از اهداف ‌این دوره از مدیریت شهرداری شفاف‌سازی فعالیت‌های خود برای شهروندان است. به دست آوردن اعتماد شهروندان، کاهش فساد، افزایش مسئولیت پذیری، ایجاد حس تحت ارزیابی قرار گرفتن، می‌تواند موجب افزایش کمی و کیفی خدمت رسانی شود.

وی اظهار کرد: شفافیت در برنامه‌ها و عملکردها یکی از عوامل اصلی در نیل به اهداف یاد شده است، در همین راستا سازمان فاوای شهرداری سامانه‌ای افتتاح خواهد کرد.

فتوحی تصریح کرد: شهرداری در این سامانه قراردادها، برنامه ها، روندها، بوجه‌ها، انتصابات، مصوبات، مناقصه‌ها، مزایده‌ها و … را درج و به مردم اطلاع‌رسانی خواهد کرد.