ساماندهی نیروی انسانی براساس عدالت اداری در شهرداری

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: ساماندهی نیروهای شهرداری خرم‌آباد باید براساس شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی، صورت بگیرد.

 

به گزارش قاب خبر: حمیدرضا صفریان افزود: این موضوع برخلاف عدالت است که نیرویی که بیشتر از سایرین، کار و کوشش می‌کند مساوی با نیرویی که کمتر، کار می‌کند اضافه‌کار همسان، دریافت کند!

وی ادامه داد: در تعریف و پرداخت اضافه‌کارها، بایستی عدالت رعایت شود و تفاوت بین نیروی کارکن با نیروی کارنکن، وجود داشته باشد.

صفریان تصریح کرد: همچنین شهرداری خرم‌آباد بایستی رفاهیات پرسنل شهرداری را افزایش بدهد و کیفیت خدمات رفاهی به نیروها، افزایش پیدا کند.