سازش در ۳۹ درصد پرونده های شورای حل اختلاف لرستان

رییس شورای حل اختلاف لرستان گفت: ۳۹ درصد پرونده های وارد شده به این شورا از ابتدای امسال تاکنون منجر به صلح و سازش شده است.

یاراله کاکولوند تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵ هزار و ۶۷۹ پرونده به شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که از این تعداد ۷۴ هزار و ۵۸۸ پرونده مختومه شده و هفت هزار و ۴۳۸ پرونده نیز در دست بررسی می باشد که ۶ هزار و ۳۴۷ پرونده از این تعداد مربوط به سال های گذشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ هزار و ۹۱۳ پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

کاکولوند عنوان کرد: صلح و سازش ها مربوط به تمامی پرونده های کیفری، حقوقی و خانواده می شود از جمله اینکه پارسال ۲۱ و امسال ۶ فقره از پرونده های ختم شده به سازش مربوط به قتل بوده است.

وی گفت: پارسال ۱۲۳ هزار و ۲۵۸ پرونده در مجموع به شوراهای حل اختلاف استان وارد و ۱۲۳ هزار و ۱۶۰ پرونده مختومه شد.

کاکولوند تصریح کرد: سال گذشته  ۳۷ هزار و ۴۵۵ پرونده معادل ۴۱ درصد در شوراهای حل اختلاف استان منجر به صلح و سازش شد.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف در سطح لرستان شامل ۸۶ شعبه حکمی، ۴۰ شعبه صلحی، ۹۷ شعبه روستایی و ۲۱ شعبه اجرای احکام است که حدود ۴۵ قاضی با آنها همکاری می کنند.