زمینه بازگشت سرمایه های راکد استان به چرخه اقتصاد ایجاد شود

 استاندار لرستان گفت: باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه های راکد استان به چرخه اقتصاد باز گردند.

به گزارش قاب خبر، ابوطالب شفقت در جلسه بررسی احیا واحدهای تولیدی راکد در تملک بانک ها، عنوان کرد: باید زمینه ای فراهم کنیم از مجموعه ی دستورالعمل های دست و پاگیر تا حدامکان کاسته شود.

وی تاکید کرد: مجموعه های تولیدی که راکد بوده یا بلاتکلیف مانده اند، ظرفیت های مهم توسعه و اشتغال می باشند و باید با تعامل موانع فعالیت آنها برداشته شوند.

استاندار اظهار کرد: فرمانداران و دستگاه های اجرایی مرتبط با تعامل بانک ها برای رفع موانع تولید کنندگان برنامه ریزی کنند.

شفقت خطاب به معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: مکاتبات لازم با مقامات کشوری برای رفع این مشکلات انجام شود.

وی ادامه داد: جلسه ای با مسئولین قضایی استان برای تعیین شعبه ی ویژه ی واحدهای تولیدی راکد در دادگستری برگزار شود.