روند کاهش طلاق در لرستان/رتبه ۱۴ کشوری

مدیر کل ثبت احوال لرستان گفت : ثبت طلاق در 8 ماهه اول سالجاری روند کاهشی در استان داشته است.

به گزارش قاب خبر: امیری پریان اظهار کرد: در ۸ ماه سپری شده از سال جاری تعداد ۲ هزار و ۶۹۶ مورد واقعه طلاق ثبت شده که خوشبختانه استان روند کاهشی داشته است.

وی ادامه داد: میانگین سن طلاق برای مردان ۳۶٫۴ درصد و برای زنان ۳۱٫۵ درصد بوده که رتبه استان درطول این مدت در کشور نیز ۱۴ می باشد.

مدیرکل ثبت احوال لرستان در خصوص ولادت گفت: در ۸ ماهه سال جاری تعداد ۱۷ هزار و ۱۴۰ واقعه ولادت به ثبت رسیده است که ۵۳٫ درصد پسر و ۴۷٫ درصد دختر بوده اند. از این تعداد ۶۷٫ درصد شهری و ۳۷٫ درصد روستایی بوده اند.

وی بیان کرد: از این تعداد ۲۸۲ مورد دوقلو ۹ مورد۳ قلو و یک مورد ۴ قلو به ثبت رسیده است.

امیری پریان در خصوص فراوانی نامها، عنوان کرد: ۵ نام اول به ترتیب فراوانی نام پسران آراد ، حسین ، امیرعلی ، محمد و آریا و ۵ نام اول به ترتیب فراوانی دختران رستا، فاطمه، آوا ، هانا و آوین و در رتبه بندی استانها در کشور، لرستان رتبه ۱۴ را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: در بحث فوت در ۸ ماهه اول سال جاری تعداد ۸ هزار و ۴۳۱ مورد فوت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد۲ /۵۶/۰ مرد ، ۸/۴۳۰درصد زن و همچنین تعداد ۲/۷۶ درصد شهری و ۸/۲۳درصد روستایی بوده اند و رتبه استان در کشور ۲۰ است.

وی با اشاره به انتشار آمار ازداوج در ۸ ماهه اول سال جاری، گفت: تعداد ۱۰ هزار و ۴۹۴ مورد به ثبت رسیده که میانگین سن مردان ۲۸٫۳درصد و میانگین سن زنان۲۳٫۱ درصد و رتبه استان لرستان در کشور ۹ است.